Autismethema-avonden

AUTISMETHEMA-AVONDEN

Op de eerste dinsdagen van oktober, november en december zullen er in het achterzaaltje van de ‘Kroeg van Klaas’ drie autismethema-avonden worden gehouden. Ook kennissen, familie en vrienden van mensen met ASS zijn van harte welkom.

Op 2 oktober zal Bep Schilder spreken over het thema Diagnose op latere leeftijd. Bep is de auteur van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger. Hierin beschrijft ze haar schrijnende én hilarische ervaringen als dochter van een bekende theoloog in het toen nog zeer dogmatische Kampen. Uiteindelijk vindt ze liefde, rust en bevrijding op het Ierse schiereiland Dingle.

In haar lezing zullen er thema’s langskomen als ‘onzichtbaar autisme’, (identiteits)crisis na de diagnose, (h)erkenning en/of afkeuring van familie en vrienden en problemen op het gebied van relaties en intimiteit. Daarnaast zal zij spreken over ‘misdiagnoses’ door overlappende kenmerken met andere stoornissen en als gevolg daarvan onjuist voorgeschreven medicatie. Ook zal ze tips aanreiken ter voorkoming van overprikkeling door licht, geluid en ‘sociaal verkeer’.

Meer info: bepschilder.nl

Op 6 november zal Jorien de Jong een interactieve lezing houden over Autisme en voeding. Kernbegrippen: het verband tussen voeding en autisme, beter functioneren met goede voeding, onder- en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Jorien is ervaringsdeskundige en afgestudeerd aan de Hanzehogeschool, richting ‘Voeding en diëtetiek’. Zie: www.autlife.nl

De avond van 4 december zal worden ingevuld door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys.

Thema: Meisjes en vrouwen met ASS.

Over het belang van een tijdige diagnosticering, verschillen tussen jongens en meisjes met (een vorm van) autisme, vriendschappen en puberteit.

Els is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en manager behandelzaken van de specialistische teams bij INTER-PSY te Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als freelance docent.

Zie: https://blijd-hoogewys.com/

De avonden zijn bedoeld als experiment. Vooral over autisme bij normaal tot hoogbegaafde mensen blijkt er veel onbekendheid te bestaan. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zij – door al in de vroege jeugd sterk ontwikkeld aanpassings- en kopiërgedrag – niet als zodanig de aandacht trekken. Bij voldoende belangstelling zullen de avonden vanaf februari 2019 een maandelijks vervolg krijgen.

Plaats: Oosterweg 26, Groningen.

Kroeg open: 20.00 uur.

Aanvang lezing: 20.30 uur.

Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Entree: 3 euro (geen pin)