Autismethema-avonden

AUTISME EN MULTIDIMENSIONALITEIT

LEZING

Naar aanleiding van grote interesse in het thema zal er op donderdag 24 oktober 2019 in de sfeervolle bovenzaal van ‘Het Heerenhuis’ te Groningen een vervolglezing worden gehouden over (de toename van) autisme(diagnoses) en multidimensionaliteit.

Vragen die hierbij langs zullen komen zijn:

– wat is dat, multidimensionaliteit?

– spelen ASS’ers een rol bij het op de aarde brengen van andere dimensies?

– is er een mogelijk verband met slaapproblemen, angst, desoriëntatie, allergieën en prikkel(over)gevoeligheid?

– welke remedies zijn er voor ASS-ers om zich (zelfver)zekerder te gaan voelen?

De avond zal worden verzorgd door Bep Schilder, auteur van de autobiografische romantrilogie De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’. Inmiddels zijn de eerste twee delen verschenen.

Datum: 24 oktober 2019

Plaats: Spilsluizen 9

Aanvang: 20.15 uur

Inloop: 19.45 uur

Entree: 7,50 euro (incl. 1 gratis consumptie voor in de pauze)

 

Op donderdag 25 april 2019 zal er in het achterzaaltje van de ‘Kroeg van Klaas’ een lezing worden gehouden met als titel:

‘Een huid van niks’

Over Autisme, (gebrek aan/belang van) grenzen en Multidimensionaliteit.

spelen ASS’ers een rol bij het op aarde brengen van andere dimensies?

waarom zitten veel ‘auti’s’ vaak zo slecht ‘in hun vel’?

met welke methodes is dat te verbeteren?

De avond zal worden verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’, deel 1

Plaats: Oosterweg 26, Groningen (andere locatie dan eerder is vermeld, zie onder)

Aanvang: 20.30 uur (kroeg open: 20.00 uur)

Entree: 3 euro (geen pin)

BIJ (TE) GROTE BELANGSTELLING ZAL DE LEZING IN HET NAJAAR WORDEN HERHAALD OP EEN ANDER LOCATIE.

 

In het kader van Podium Poortershoes’ zullen er op de laatste donderdagen van februari, maart en april 2019 drie lezingen worden gehouden.

Op donderdag 28 februari is het thema Autisme en opvoeding’. Spreekster zal zijn Geertje Baas, trainer, sociaal werker en WMO consulent bij MEE Groningen. Ook is zij werkzaam voor het Advies en informatie Autisme Netwerk Groningen.

Donderdag 28 maart zal Marida Vermeulen, GGZ-agoog bij INTERPSY en ervaringsdeskundige het hebben over Autisme en Mindfulness.

De avond van 25 april wordt verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek ‘De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger’. Het thema is dan: ‘Een huid van niks’. Over Autisme, (gebrek aan) grenzen en Mulitidimensionaliteit.

Plaats: Oosterweg 13 Groningen

Aanvang: 20.30 uur

Inloop: 20.15 uur

Entree: gratis

Autisme en Mindfulness

Op donderdag 28 maart wordt er in het ‘Poortershoes’ een lezing gehouden over Autisme en Mindfulness. Spreekster zal zijn Marida Vermeulen, GGZ ervaringsagoog autisme bij INTERPSY

In de lezing zal Marida ingaan op wat Mindfulness kan betekenen voor mensen met ASS en wat het voor haarzelf betekent.

Inhoudelijke onderdelen zijn:

Wat is nu eigenlijk Mindfulness, van waaruit is het ontstaan en hoe wordt het ingezet?

In deze tijd waarin het een hype is en overal toepasbaar lijkt, wat is het eigenlijk niet?

Waarin verschilt de specifieke training van ‘Mindfulness bij volwassenen met ASS’?

Waarin kan Mindfulness ondersteunen in een leven met ASS?

Plaats: Oosterweg 13, Groningen

Aanvang: 20.30 uur

Inloop: 20.15 uur

Entree: gratis

 

AUTISMETHEMA-AVONDEN

Op de eerste dinsdagen van oktober, november en december 2018 zullen er in het achterzaaltje van de ‘Kroeg van Klaas’ drie autismethema-avonden worden gehouden. Ook kennissen, familie en vrienden van mensen met ASS zijn van harte welkom.

Op 2 oktober zal Bep Schilder spreken over het thema ‘Diagnose op latere leeftijd’. Bep is de auteur van het boek ‘De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger.’ Hierin beschrijft ze haar schrijnende én hilarische ervaringen als dochter van een bekende theoloog in het toen nog zeer dogmatische Kampen. Uiteindelijk vindt ze liefde, rust en bevrijding op het Ierse schiereiland Dingle.

In haar lezing zullen er thema’s langskomen als ‘onzichtbaar autisme’, (identiteits)crisis na de diagnose, (h)erkenning en/of afkeuring van familie en vrienden en problemen op het gebied van relaties en intimiteit. Daarnaast zal zij spreken over ‘misdiagnoses’ door overlappende kenmerken met andere stoornissen en als gevolg daarvan onjuist voorgeschreven medicatie. Ook zal ze tips aanreiken ter voorkoming van overprikkeling door licht, geluid en ‘sociaal verkeer’.

Op 6 november zal Jorien de Jong een interactieve lezing houden over ‘Autisme en voeding’. Kernbegrippen: het verband tussen voeding en autisme, beter functioneren met goede voeding, onder- en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Jorien is ervaringsdeskundige en afgestudeerd aan de Hanzehogeschool, richting ‘Voeding en diëtetiek’. Zie: www.autlife.nl

De avond van 4 december zal worden ingevuld door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys.

Thema: ‘Meisjes en vrouwen met ASS’.

Over het belang van een tijdige diagnosticering, verschillen tussen jongens en meisjes met (een vorm van) autisme, vriendschappen en puberteit.

Els is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en manager behandelzaken van de specialistische teams bij INTER-PSY te Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als freelance docent.

Zie: https://blijd-hoogewys.com/

De avonden zijn bedoeld als experiment. Vooral over autisme bij normaal tot hoogbegaafde mensen blijkt er veel onbekendheid te bestaan. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zij – door al in de vroege jeugd sterk ontwikkeld aanpassings- en kopiërgedrag – niet als zodanig de aandacht trekken. Bij voldoende belangstelling zullen de avonden vanaf februari 2019 een maandelijks vervolg krijgen.

Plaats: Oosterweg 26, Groningen.

Kroeg open: 20.00 uur.

Aanvang lezing: 20.30 uur.

Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Entree: 3 euro (geen pin)

 

AUTISMETHEMA-AVONDEN

Op donderdag 28 februari zal er in het ‘Poortershoes’ een lezing worden gehouden over ‘Autisme en opvoeding’.

Spreekster zal zijn Geertje Baas, trainer, sociaal werker en WMO consulent bij MEE Groningen. Ook is zij werkzaam voor het Advies en informatie Autisme Netwerk Groningen.

Aan de orde komen de volgende kenmerken:

– andere ontwikkeling bij kinderen met ASS: eerst cognitief daarna sociaal (daarom spelen ze vaak met jongere kinderen)

– ‘filevorming’ in de prikkelverwerking

– overzicht

– voorspelbaarheid (rust en regelmaat) 

– visuele ondersteuning

– waarom zorgen een nieuwe jas of schoenen toch voor zoveel moeilijkheden?

– generaliseren gaat niet…

Plaats: Oosterweg 13 Groningen

Aanvang: 20.30 uur

Inloop: 20.15 uur

Entree: 3 euro (geen pin)