TIPS

Om je veiliger te voelen, bijvoorbeeld op school of in de kroeg, kun je oxytocinespray met etherische oliën gebruiken. Ik heb daar veel baat bij. (Geen aandelen in of zo ;-))

Te bestellen bij: aromaolie.nl

Reistips voor ‘auties’ (kooswoordje voor mensen met – een vorm van – autisme)

 • voor onderweg: oordoppen om te hoge en harde geluiden buiten te sluiten; je kunt dan nog wel alles verstaan en zelfs een gesprek voeren (af en toe even checken of je niet te hard of te zacht praat)
 • voor in hostels of hotels: wasknijpers, punaises en doeken om teveel licht buiten te kunnen sluiten
 • sjaaltjes, plakband en crêpepapier om felle (spaar)lampen te dimmen. Bakpapier o.i.d. om felle (gloei)lampen te dimmen
 • laken/sprei om (in een hostel) onder de matras van het bovenbed vast te klemmen zodat je van het onderbed een eigen territorium kunt creëren
 • Rescue Bachremedies en/of een flesje oxytocine om je onderweg – en eventueel voor het slapen gaan – op je gemak te stellen
 • boekje met ‘wijze’ uitspraken, om paniek te relativeren
 • een paar stevige (schoenen)dozen in je koffer om een vaste indeling te kunnen maken; al snel wordt dat dan een soort van vertrouwde ‘reiskast’
 • muziek die je thuis ook vaak beluistert
 • dagboek om ‘van je af’ te kunnen schrijven
 • uitgeprinte tabellen met reistijden en plattegronden/routebeschrijvingen (visueel, veilig!) in een plastic mapje op een bereikbare plek zodat je er regelmatig even naar kunt kijken

Verhuistips voor auties:

 • een schema opstellen voor wat er vanaf nu tot aan de verhuisdag moet gebeuren, dit vooral i.v.m. het vaak voorkomende onvermogen bij auties om in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor de verschillende taken. Als je toch in een vacuüm terechtkomt (geen tijdsgevoel en ineens de verlammende – irreële – gedachte dat de verhuizers mórgen al voor je deur staan) heel geconcentreerd op de lijst kijken en desnoods hardop aan jezelf voorlezen hoeveel tijd c.q. dagen je nog hebt
 • jezelf af en toe een schouderklopje geven omdat het als autie extra moedig (en moeilijk) is om van huis en – eventueel – woonplaats te veranderen.
 • aan je verhuishelpers – in een mail bijvoorbeeld – laten weten waar je op de grote dag van in de stress zou kunnen gaan schieten. Alleen aldát ze dit weten kan een geruststellende gedachte voor je zijn
 • een plekje veilig stellen waar alles zo ligt als je het altijd bent gewend. Bijvoorbeeld een tafel met daarop vaste vertrouwde voorwerpen. Die pas op het allerlaatst zelf inpakken en in de verhuisauto doen. Bij aankomst op de nieuwe stek het geheel meteen uitpakken en een van tevoren bedachte plek geven
 • op een plattegrond van je nieuwe huis de belangrijkste meubelen ‘tekenen’ en erbij schrijven wat wat is. Dat een paar keer kopiëren en op de belangrijkste deuren van je nieuwe woning (laten) plakken zodat je verhuishelpers alles meteen daar kunnen neerzetten waar jij het – eventueel voorlopig – graag zou willen hebben
 • ervoor zorgen dat je een hoek of een hok hebt waar de – nog volle – dozen kunnen worden opgestapeld en die je desnoods met een doek of een gordijn kunt afschermen (scheelt een heleboel onnodige paniekmomenten)
 • op de dozen met een dikke stift aan alle zijden een (hoofd)letter (of een cijfer) aanbrengen. De inhoud van de verhuisdozen achter de letters/cijfers in trefwoorden op een, eventueel dubbelgevouwen, A-4papier noteren. Neem hiervoor een opvallende kleur zodat je dat in de chaos van na de verhuizing steeds gemakkelijk terug kunt vinden

Tips voor auties en gewone gelukzoekers

 • wanneer je ongelukkig of depri begint te worden, zo snel mogelijk in beweging komen. Als je een eind gaat wandelen of fietsen veranderen je gedachten meestal en – als gevolg daarvan – ook je gevoelens
 • voor degenen die – zoals ik – joggen of sportscholen te heftig vinden: af en toe een eindje door de kamer stampen of rennen terwijl je ondertussen grote, draaiende bewegingen met je armen maakt
 • vrij dansen
 • je eigen situatie niet met die van anderen vergelijken
 • mediteren. Hersenonderzoek schijnt te hebben aangetoond dat transcendente meditatie en ‘mindfulness’ evenwicht aanbrengen tussen de twee hersenhelften (vooral belangrijk voor auties!), alsmede helderheid, (zelf)vertrouwen en een verhoogd niveau van sport- en leerprestaties.
 • Een filmpje over het effect van transcendente meditatie bij een jongen met Asperger.
  Zie hiervoor: tm.org/blog/video/autism/

Tips om de rode draad in je leven te (her)ontdekken

 • mediteren, wandelen, in retraite gaan, langdurig in de stilte verkeren
 • een horoscoop laten trekken (en duiden) door een betrouwbare astroloog
 • letten op tekens en signalen in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld een briefje dat je op straat vindt. of met een vraag in je hoofd een willekeurig boek openslaan. Een flard van een gesprek die je ‘toevallig’ opvangt en je op een of andere manier ‘raakt’. (Toeval is dat wat je toevalt. Maar waar vandáán?)

Boeken waar ik rustig van werd en/of veel van heb geleerd over geluk, geloof en contact met de ‘andere wereld’

 • Pogačnik, M, Evangelie van het hart, Veranderingsprocessen in mens en aarde, Zeist, 1999 *
 • Tolle, Eckhart, de kracht van het nu, Deventer, 2001
 • White Eagle, Omgaan met engelen, Pad van dienstbaarheid, Deventer, 2000
 • Rodegast, P., en J. Stanton, Emmanuels boek 1, Een weg naar vrijheid, vreugde en vrede, Deventer, 1990

* Dit vooral bevrijdend voor kerkverlaters omdat de auteur mijns inziens overtuigend aantoont dat bepaalde, aan Jezus toegeschreven – scherp veroordelende – uitspraken in de Bijbel later, door anderen, aan de oorspronkelijke tekst moeten zijn toegevoegd.

En, last but not least, heb ik diepgaande heling, herkenning en troost ontleend aan het boek van Pamela Kribbe: Gesprekken met Jeshua, Boodschappen vanuit de christusenergie, Houten, 2009, alsmede aan de channelings op haar website: pamela.jeshua.net