Publieke activiteiten

LEZING/BOEKPRESENTATIE

Op donderdag 27 juni 2024 geeft Bep Schilder een mini-lezing, getiteld:

Kerken lopen leeg, de interesse voor yoga en spiritualiteit neemt toe; wat is er gaande?

En is er een link met de toenemende diagnoses binnen het autisme spectrum?

Een verkenning vanuit wetenschappelijk, astrologisch en ‘bovenaards’ perspectief

Na een muzikaal moment zal Bep voorlezen uit het derde deel van haar autobiografische romantrilogie De Poort, de Paljas en het Meisje, dat daarmee officieel wordt gepresenteerd aan het Noordelijk publiek. Ook dit ‘verhaal’ speelt zich grotendeels af in het Groningen van de jaren 80.

Plaats: Kroeg van Klaas (achterzaaltje), Oosterweg 26, Groningen.

Aanvang: 20.00 uur, deur open 19.30 uur.

Vrije entree.

Na afloop signeert de auteur haar boeken (geen pin).

Door een samenvatting aan het begin zijn alle delen ook afzonderlijk te lezen.

Meer info: bepschilder.nl

Webinar 14 oktober 2021

Op donderdag 14 oktober organiseert FANN een webinar (9.30 – 12.00 uur)

Er zijn dan drie sprekers: 

  1. Wikke van der Putten (dr. Leo Kannerhuis) geeft een lezing over camoufleren bij vrouwen met autisme. Samenvatting: Camoufleren is een onderwerp dat door autistische volwassenen zelf als belangrijk thema naar voren is gebracht. Camoufleren houdt in dat mensen hun autismekenmerken verbergen, bijvoorbeeld zodat het niet opvalt dat je ‘anders’ bent. Ook voor de klinische praktijk en het wetenschappelijk onderzoek roept het onderwerp vragen op. In de afgelopen jaren is er in de media veel over camouflage geschreven en er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. In deze lezing zullen we samen kijken naar enkele vragen binnen het onderzoek naar camouflage zoals: hoe kunnen we onderzoeken of iemand camoufleert, wat weten we over de gevolgen van camoufleren en zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen die camoufleren? Daarbij zullen we bekijken welke conclusies we kunnen trekken uit het onderzoek wat er tot nu toe is gedaan.
  2. Dr. Annabeth Groenman (Accare & UvA) geeft een lezing over menopauze bij vrouwen met autisme. Samenvatting: Doordat ooit gedacht werd dat autisme alleen bij mannen voorkwam, is er weinig bekend over zaken die alleen bij vrouwen voorkomen, zoals bijvoorbeeld de invloed van de menstruatiecyclus en menopauze. Dit terwijl er aanwijzingen zijn dat deze bij autistische vrouwen anders verlopen en anders ervaren worden dan bij niet-autistische vrouwen. In deze lezing zal ik een samenvatting geven van de huidige literatuur. Ook zal ik de bevindingen van ons nieuwste onderzoek naar menstruatie en menopauze bij autisme presenteren.  
  3. Bep Schilder, ervaringsdeskundige en auteur, die haar blik, als vrouw met autisme, biedt op beide thema’s. Bep Schilder (Utrecht, 1953) woont afwisselend in Kampen, Groningen en – sinds maart 2021 – in Zutphen. Haar authentieke en veelzijdig-artistieke persoonlijkheid bezorgde haar spontaan titels als ‘Kamper legende’, ‘Kroegmoeder’ en ‘Icoon van het Literair Café’. Ook ‘runde’ ze een vrouwen- en een spiritueel centrum. Naast de SPW- opleiding is ze geschoold in esoterie, astrologie en aurahealing. Bep heeft de autobiografische romantrilogie ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’ geschreven. Hier zijn inmiddels 2 delen van verschenen. Ze is bezig met het voltooien van het laatste deel.

De inhoud van dit webinar is gericht op clinici en wetenschappelijk onderzoekers.

Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom.

Deelnamekosten bedragen €10. Omdat FANN een vrijwilligersorganisatie is zonder subsidie en zonder secretariaat, én omdat we de deelnamekosten laag willen houden, kunnen we deze niet vooraf innen. We kiezen voor een positieve insteek en vertrouwen op de eerlijkheid van de mens. We zullen daarom tijdens de bijeenkomst het rekeningnummer (en een tikkie) delen zodat dit dan tijdens (of na) de bijeenkomst betaald kan worden. 

Inschrijven voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kan via: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PYicjctcTDWSJaP9piHxQA

Na inschrijving krijgt u een automatische bevestigingsmail met inloginformatie.

Waarschijnlijk programma:

9.20 Zoom geopend 9.30 Welkom (5 min) 9.35 Bep Schilder, auteur en ervaringsdeskundige – eigen verhaal (10 min) 9.45 Presentatie Wikke van der Putten ‘Camouflage’, inclusief vragen publiek (50 min) 10.35 Pauze (15 min) 10.50 Presentatie Annabeth Groenman ‘Menopauze’, inclusief vragen publiek (50 min) 11.40 Bep Schilder – reactie op lezingen, inclusief vragen publiek (15 min) 11.55 Afsluiting (5 min) 

Meer over FANN:

https://www.fann-autisme.nl/

MUZIKAAL OMLIJSTE BOEKPRESENTATIE

harmonie

Sociëteit De Harmonie

Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet in hartje Stad

Boekpresentatie en mini-lezing: ‘HET AUTISTISCH BREIN, VOORBODE VAN EEN NIEUWE MENSHEID?’

08 September 2020 20:15

Muzikaal omlijste LEZING/BOEKPRESENTATIE in Sociëteit ‘De Harmonie’ te Groningen.

Op dinsdag 8 september presenteert Bep Schilder het tweede deel van haar autobiografische romantrilogie ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’.
Meeslepend (en soms hilarisch) relaas van een ‘Aspergervrouw’ over haar worsteling met liefde, geloof, seks en de ware zin van het (aardse) leven.
Voorafgaand aan de boekpresentatie geeft de auteur een mini-lezing in twee delen met als titel ‘HET AUTISTISCH BREIN, VOORBODE VAN EEN NIEUWE MENSHEID?’

De lezing zal kort worden ingeleid door Hanneke Kappen. Zij zal ook twee toepasselijke liedjes ten gehore brengen. Het geheel zal worden omlijst door akoestische (live)muziek.

De auteur woont sinds haar twintigste jaar afwisselend in Kampen en in Groningen. Een groot deel van haar tweede boek beschrijft het Groningen van de jaren ’80 waar ze toen, met haar driejarige dochter, weer was neergestreken. Ze werd een vertrouwd gezicht in gelegenheden als De Koffer, de Wolthoorn, de Drie Gezusters en La Baborack. (Deze namen zijn geanonimiseerd maar voor frequente medebezoekers uit die periode makkelijk herkenbaar. )
‘Godert Walter’ zal aanwezig zijn met een boekentafel.
Opgave: boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl
Datum: 8 september 2020
Plaats: Kreupelstraat 10, Groningen
Aanvang: 20.15, inloop 19.45 uur
Voor meer info, zie: bepschilder.nl

Rubriek: Algemeen, Literatuur, Boekpresentatie 

************************************************

MUZIKAAL OMLIJSTE BOEKPRESENTATIE STADSGEHOORZAAL KAMPEN

Op zondag 20 september 2020 presenteert Bep Schilder het tweede deel van haar autobiografische roman ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’. Meeslepend relaas van een ‘Aspergervrouw’ over haar worsteling met liefde, geloof, seks en de ware zin van het (aardse) leven

Het strenggereformeerde klimaat waarbinnen de schrijfster opgroeide liet diepe sporen na in haar ontvankelijke Aspergergeest. Het tweede deel van deze trilogie geeft van nabij haar worstelingen daarmee weer. Vanuit haar autistische kijk op het leven probeert ze, soms wanhopig, het gedrag van de mensen om haar heen te begrijpen. Uiteindelijk bevrijdt ze zich van de dogmatische leringen door verworven filosofische en spirituele inzichten. In het ongerepte Ierland komt haar moegestreden ziel – opnieuw – thuis en vindt ze rust, (h)erkenning en hartstochtelijke liefde.

Halverwege het boek gaat het ‘verhaal’ terug naar de jaren ’80, waar ze met haar dan driejarige dochter is neergestreken in de stad Groningen. We volgen haar fervente pogingen om een goede moeder, vriendin, minnares en echtgenote te wezen. En haar ontdekking van een ‘oosterse techniek’ om de angsten die haar wakker houden te bezweren en – eindelijk – ware, innerlijke rust te vinden.

Met tips voor (ouders van) kerkgangers en gelukzoekers met of zonder ASS.

Het boek bevat een voorwoord van de internationaal bekende autisme-expert dr. Els Blijd-Hoogewys en een nawoord over onder meer seksueel misbruik van mannen door vrouwen in een ver verleden. En hoe zich dat verhoudt tot de huidige #MeToo discussie.

Door een samenvatting aan het begin kan deel 2 ook ‘apart’ worden gelezen.

De presentatie zal worden opgeluisterd met (live)muziek en zang van Henk Jans en Eddy Koetsier.

Plaats: Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 te Kampen

Telefoon (kassa): 038 – 3317373

Aanvang: 15.00 uur.

Entree gratis

Reserveren is verplicht en kan zowel online als via de kassa. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar.

Na afloop zijn beide delen te koop. Op vrijdag 25 juli zal de auteur tussen 19.00 en 21.00 uur signeren bij boekhandel The Read Shop Bos, Oudestraat 41-43 te Kampen.

Drankjes zijn voor eigen rekening, na afloop worden er hapjes geserveerd.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Symposium Autisme Inclusief. Wat anders?

Datum: Vrijdag 22 november 2019
9.30 uur tot 13.00 uur
De Kimme, E 70, Zuidlaren
Gratis parkeren

Centraal staat het manifest ‘Autismevriendelijke provincies
Groningen/Drenthe’ van Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen. Dit sluit aan op het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Samen voor Autisme Inclusief.
Samen willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme op alle levensterreinen tot hun recht kunnen komen. Daar hebben we immers allemaal baat bij.
We zijn op de goede weg. Maar we zijn er nog niet.
Een zaal vol mensen met vele goede ideeën en deskundige sprekers met een originele invalshoek.
Dit zou wel eens een hele mooie bijeenkomst kunnen worden.
Wij verheugen ons op uw komst. Kijk op de volgende pagina voor het programma en de aanmeldlink,

Programma:

9.00 uur: Inloop
9.30 uur: Opening en inleiding op ‘Autisme Inclusief, wat anders?’ door Hanneke Kappen (dagvoorzitter) in samenwerking met ervaringsdeskundigen Douwe Wilts en Coen Hut.
10.00 uur: Bep Schilder ‘Een huid van niks’ (én het creëren van een ‘dikkere huid’).
Ervaringsdeskundige en schrijfster van ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’.
10. 25 uur: Jeanet Landsman ‘Over WerkWeb-Autisme’, want studeren en werken met autisme, het kan!
Hoofd en senior onderzoeker en projectleider TGO. Onderzoek naar effectiviteit van WerkWeb Autisme bij het
vinden en behouden van werk. En het onderzoek Sensatie van een Goed Leven over prikkelverwerking bij mensen met autisme én een verstandelijke beperking.

10.50 uur: Pauze met ‘tentoonstelling’ Inclusie in woord en beeld.

11.30 uur: Peter Vermeulen, lezing ‘Autisme en geluk, mission impossible?’ over autisme en levenskwaliteit.
Educatief medewerker van Autisme Centraal. Hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Sterk! in autisme’. Auteur van veel publicaties omtrent autisme (Brein bedriegt, Ik ben speciaal, Autisme als contextblindheid).
12.30 uur: Plenaire discussie
13.00 uur: Netwerken met eenvoudige lunch
Tot uiterlijk 1 november opgeven.
Beperkt aantal plaatsen.
Het symposium is voor mensen met autisme, hun naasten en professionals uit de provincies Groningen en Drenthe.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We willen zoveel personen en organisaties de mogelijkheid bieden
deel te nemen. Daarom wordt bij overschrijding van het maximum aantal geselecteerd op regio en maximum aantal
deelnemers per organisatie.
Wij gaan ervan uit dat mensen die zich opgeven ook daadwerkelijk komen.
U ontvangt de definitieve bevestiging na 1 november.
Het symposium is gratis.
Vragen? Groningen: r.veldhuis@meegroningen.nl

/home/bep/Downloads/Uitnodiging symposium-Autisme Inclusief, wat anders.pdf

INTER-PSY Lente Symposium

Zondag 26 juli 2015 in cineater PODIUM VLIELAND:
HET SPROOKJE VAN OOIT EN ALTIJD,
klank- en kleurrijke presentatie van het boek De Poort, de Paljas en het Meisje, door Bep Schilder. Met een muzikaal-theatrale omlijsting van Sijmen de Jong.
Aan de hand van liedjes, sketches en boekfragmenten wordt het publiek meegenomen op een speurtocht naar oorsprong en doel van het menselijk bestaan. Er komen thema’s langs als (bevrijding van) angst en eenzaamheid, liefde, duurzame vervulling en – een vleugje – quantummechanica.
Bep Schilder (1953) stamt uit een bekende theologenfamilie. Als kind kwam ze voor het eerst op Vlieland, toen haar vader was gevraagd om te komen preken in de ‘Bruins Bioscoop’. Sindsdien is het eiland, waar ze ooit, in de oude eendenkooi, haar eerste echte zoen ontving, een veilig toevluchtsoord geworden. Later kwam daar het (Ierse) schiereiland Dingle bij, waar ze hoopte De Ware Liefde te ontmoeten. In haar vorig jaar gepubliceerde boek De poort, de paljas en het meisje beschrijft zij deze ervaringen, en die van haar moeizame maar ook uitbundige jeugd in het toen nog zwaardogmatische Kampen. Naast de SPW is ze geschoold in astrologie, esoterie en aurahealing. Op vijfenvijftigjarige leeftijd werd de auteur gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Hierdoor belandde ze in een identiteitscrisis omdat het leven dat ze tot dan had geleid in een totaal nieuw licht moest worden bezien.
Sijmen de Jong (1982) is regisseur en uitvoerder van (o.a. jeugd)theater en -cabaret. In 2012 won hij met zijn voorstelling Je hoeft niet bang te zijn de tweede prijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Hij groeide op in Rotterdam en kwam uit hetzelfde (Vrijgemaakt) gereformeerde nest als dat van Bep. In een Kamper kroeg ontmoetten zij elkaar en jaren later zijn ze nog steeds aan de praat. Op het moment dat Bep, met het oog op een landelijke promotietoer, haar angst voor het OV aangeeft, biedt Sijmen haar zijn chauffeurskunst aan. Sindsdien zijn ze ‘samen op weg’. In hun gemeenschappelijke afkeer van termen als deze vinden zij een overbrugging voor hun soms diametraal tegenovergestelde levensvisies. Door de jaren heen hebben beiden zich beijverd om hun diep ingekerfde kerkelijke roots achter zich te laten. In Het sprookje van ooit en altijd wordt het publiek op humoristische en ontroerende wijze deelgenoot gemaakt van hun
persoonlijke zoektocht naar bevrijding en de – uiteraard verschillende – eindresultaten. Bep denkt dat het allemaal ‘zo moet zijn’ en Sijmen vindt dat flauwekul.
Aanvang: 21.00 uur. Entree: 7,50 euro
Info: podiumvlieland.nl bepschilder.nl

Zoekresultaten

Fonkelende avond van de Kamper stadsdichters – Video …

kampenonline.com/fonkelende-avond-kamper-stadsdichters-video/

 

12 mrt. 2016 – Fonkelende avond van de Kamper stadsdichters – Video …. fotowedstrijd uit · zaktindegeute op Lancering huis-aan-huiskrant Kampen.nl · Piet …

 
 

nieuwe stadsdichter

IMG_6459 (1)

stadsdichter Ilja

Uitnodiging Autismecafé Kampen 17-11-2014